النا

Height mm Width mm Length mm
200 453 590
توالت زمینی النا از نوع ریم بسته یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با ارتفاع 200 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید