درخواست جذب استخدام

* قبل از تایید پیش ثبت نام لزومی به تکمیل فرم زیر وجود ندارد

در صورت بروز مشکل یا داشتن سوال باشماره 3501-035 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.

 • مشخصات
 • نظام وظیفه
 • فرم وضعیت تاهل
 • دوستان نزدیک
  نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل نشانی محل کار / شماره تماس
 • وضعیت مسکن
  نوع مسکن
  آدرس محل سکونت
  شماره ثابت محل سکونت و همراه
  آدرس محل سکونت خانواده
  شماره ثابت و همراه
 • وضعیت جسمانی
 • سوابق تحصیلی
 • مهارت ها
  • زبان ها
  • کامپیوتر
 • سوابق کاری
 • شغل مورد نظر
 • معرف ها :

  لطفا نام 3 نفر(به غير از بستگان درجه يك)كه مي‌توانند شناخت خود را از خصوصيات يا تواناييهای شما در اختيار ما بگذارند، ذكر کنيد.

 • نحوه مراجعه/ارتباط