چینی مروارید

آب شریان زندگی است، فردای کودکانمان را دریابیم...

دسته بندی ها

توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی وال هنگ (دیواری)
توالت فرنگی وال هنگ (دیواری)
توالت فرنگی دو تکه
توالت فرنگی دو تکه
روشوئی
روشوئی
روسنگی
روسنگی
رو کابینتی
رو کابینتی
توالت زمینی
توالت زمینی
استراکچر و کلید
استراکچر و کلید
توقف تولید
توقف تولید
محصولات رنگی
محصولات رنگی
محصولات دکور
محصولات دکور
محصولات تبلیغاتی
محصولات تبلیغاتی

بیانیه های آرمانی

چشم انداز (افق)

مرواريد، در افق 1404، به پشتوانه تجربه سازمانی و اعتماد ملی، با تکيه بر هنر و تکنولوژي مدرن، بر رقابت متمركز شده، در صادرات پيشکسوت می ماند و ضمن تأمين نيازهاي ذينفعان، سرآمد مشتري مداري خواهد بود.

رسالت (مأموریت)

ما ضمن پذيرش مسئوليت هاي اجتماعی، رعايت استانداردهاي لازم، احترام به حقوق همه ذينفعان و افزايش مزيت هاي رقابتی با توليد متنوع و به روز محصولات چينی بهداشتی با كيفيت و ارائه خدمات متناسب با آن، ارزش و بهداشت را براي استفاده كنندگان، اعتبار برند و سود را براي سهامداران، همکاري هاي سودمندانه را براي پيمانکاران و تأمين كنندگان، رقابت سازنده را براي رقبا، حس مباهات، امنيت و درآمد پايدار و رشد و تعالی را براي كاركنان و همچنين حفظ محيط زيست و منابع آب را براي جامعه، فراهم می كنيم.