چینی مروارید

آب شریان زندگی است، فردای کودکانمان را دریابیم...

دسته بندی ها

توالت فرنگی وال هنگ
توالت فرنگی وال هنگ
توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی دو تکه
توالت فرنگی دو تکه
روشوئی
روشوئی
توالت زمینی
توالت زمینی
رو کابینتی
رو کابینتی

بیانیه های آرمانی

چشم انداز (افق)

در افق سال 1400 هجری شمسی، شرکت مروارید رقیب قدرتمند محصولات چینی بهداشتی خارجی در ایران و کشورهای همسایه است.

رسالت (مأموریت)

ما از طریق تولید محصولات با کیفیت و متمایز چینی بهداشتی و ارائه خدمات مناسب، زیبائی و بهداشت را برای مشتریان، برند و ثروت را برای سهامداران، رقابت سازنده را برای رقبا، حفظ منابع آب را برای جامعه و همکاری های متقابلأ سودمندانه را برای پیمانکاران و تأمین کنندگان و همچنین حس مباهات، درآمد پایدار و رشد و تعالی را برای کارکنان فراهم می کنیم.

 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

این نمایشگاه با هداف ارتباط رودررو با عاملین فروش، همکاران فروش و مصرف کنندگان نهایی در بازه زمانی 18 خرداد لغایت 21 خردادماه 1400 برگزار گردید