درخواست عاملیت خدمات

چنانچه مایل به دریافت نمایندگی فروش هستید لطفا فرم زیر را پر نموده و درخواست خود را ارسال نمایید تا از سوی کارشناسان مجرب چینی مروارید مورد ارزیابی قرار گیرد.

  • مشخصات
  • سوابق شغلی (مرتبط)
  • سوابق آموزشی  • تجربيات فنی و عملياتی

  • اطلاعات محل کار / سکونت