کاپریس مشکی مات

height mm width mm length mm
330 375 536

کاپریس از نوع توالت فرنگی وال هنگ (دیواری) یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی بهداشتی مروارید است که با ویژگی 536length mm تولید می شود

دانلود نقشه فنی