دلایل عدم تخلیه فرنگی وراهکارهای رفع آن

زمان ثبت : 1399-10-25 دانلود فایل
 1. سطح آب مخزن پائین است. فلوتر را تا زیر درب بالا بکشید.
 2. کلید بدنه مکانیزم به خوبی عمل نمیکند(ایراد فنی قطعه) چند بار به کلیدها ضربه بزنید یا کنترل نمایید پایین کشیده شده باشد اگر رفع نشد بدنه باید تعویض شود .
 3.  فلوتر  به درستی آب گیری نکرده و زودتر قطع میکند . فلوتر را تعویض نمایید .
 4. میله های شاسی کوتاه بوده و فشار لازم برای تخلیه کامل آب را ایجاد نمیکند. ارتفاع میله ها را افزایش دهید .
 5. میله های شاسی اشتباه بسته شده و مطابق با کلید بدنه مکانیزم نمی باشد .جهت شاسی را روی درب متناسب با بدنه نمایید .
 6. شیئی داخل کاسه فرنگی افتاده و داخل شتر گلویی گیر کرده است. مثل صابون شامپو، اسباب بازی و غیره. از داخل کاسه شیلنگ باریک وارد نموده و در صورتی که باز نشد فرنگی را از محل جدا نموده و پس از خارج کردن شیء  مجددا ببندید  .
 7. مشتری در زمان مصرف اب هر دو کلید را با هم فشار میدهد یا توجهی به کلید آب کم یا زیاد ندارد . توصیه هاب لازم در زمان نصب ویا مراجعه صورت پذیرد .
 8. مشتری پس از استفاده و به جهت عدم انتشار بو در فضای سرویس کلید را کمی فشار داده تا محتویات داخل کاسه حرکت کند، پس از بلند شدن و نبود فضولات از زدن مجدد کلید خودداری نموده است. توصیه نمایید یا این کار را انجام ندهند یا دو بار کلید آب زیاد را بزنند.
 9. در زمان استفاده مکرراجسم خارجی از قبیل دستمال کاغذی ،نوار بهداشتی و یا نخ دندان داخل کاسه انداخته شده است .مشتری رادر خصوص عدم انجام این کار  در زمان نصب یا مراجعه بعدی توجیه نمایید
 10. فرنگی بدون بوگیر ژله ای نصب شده است و هوا می کشد . فرنگی می بایست از محل جدا و با بوگیر نصب شود .
 11. فرنگی در محل متناسب با مرکز لوله نصب نشده است . فرنگی از محل جدا و مجددا و طبق اندازه صحیح نصب شود
 12. آکس فرنگی مناسب محل نصب نمی باشد .
 13. بوگیر تغییرآکس استفاده شده است وخروجی فرنگی در مرکز بوگیر قرار نمی گیرد. فرنگی مناسب این مکان نبوده وباید تعویض شود
 14. فرنگی با شیب زیاد به سمت جلو نصب شده است .جلوی کاسه فرنگی با تکه کاشی یا چوب بالا آورده شود
 15.  فرنگی در محلی نصب شده است که قبلا توالت زمینی نصب بوده و سیفون دار است .یا بایدسیفون خارج شودیا هوا دهی به خروجی فرنگی صورت پذیرد (از طریق ایجاد کف شور اتصال هوا به لوله صورت پذیرد)
 16.  قطر لوله فاضلاب نامناسب و کمتر از 8 میباشد. یا لوله شیب مناسب ندارد لوله باید اصلاح گردد.
 17. تکه ای از پانچ و یا پیلیسه مواد در زمان تولید داخل کانال افتاده و در زمان پخت به بدنه داخلی سیفون چسبیده است. فرنگی در حالت برعکس قرار گرفته و با پیچ گوشتی تکه چسبیده جدا شود .
 18. پانچ خروجی دستکاری شده و مطابق با استاندارد و طراحی مدل نمی باشد. این فرنگی ضایعات محسوب می شود .
 19. پانچ شوت فرنگی جرم گرفته و قطر آن کاهش پیدا کرده است .ابتدا جرم موجود از محل جدا و به مشتری توصیه شود هفته ای یک بار کاسه را شستشو دهد
 20. پس از هر بار استفاده آب کاسه توالت تا کف تخلیه می گردد. آب کاسه به خروجی راه پیدا نموده فرنگی باید برعکس شده و حفره داخل خروجی با چسب آکواریوم مسدود گردد .
دلایل عدم تخلیه فرنگی وراهکارهای رفع آن

ویدئو مرتبط

ویدئو برای این مطلب ثبت نشده