سیلویا طبی

S - Trap mm Width mm Length mm
235 338 770
تولید این محصول در کارخانه چینی و بهداشتی مروارید متوقف شده است .
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید