مگا

s-trap mm Width mm Length mm
245 375 692
توالت فرنگی یک تکه مگا از نوع خروجی به دیوار یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی بهداشتی مروارید است که با آکس 245 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید