یاریس

S - Trap mm Width mm Length mm
210 350 650
توالت فرنگی یک تکه یاریس از نوع خروجی به دیوار یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با آکس 210 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید