سانتا

Height mm Width mm Length mm
214 440 657
روسنگی سانتا از نوع روسنگی یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با ارتفاع 214 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید