آیدا

P - Trap mm Width mm Length mm
174 413 684
تولید این محصول در کارخانه چینی بهداشتی مروارید متوقف شده است .
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید