دسپینا طوسی

height mm width mm length mm
355 362 489

دسپینا از نوع توالت فرنگی وال هنگ (دیواری) یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی بهداشتی مروارید است که با طول 489 میلی متر تولید می شود

دانلود نقشه فنی