بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

زمان ثبت : 1400-03-26

حضور شرکت چینی بهداشتی مروارید در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

18 خرداد لغایت 21 خردادماه 1400 

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز