یاریس

Height mm Width mm Length mm
212 455 584
توالت زمینی یاریس از نوع ریم بسته یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با ارتفاع 212 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید