یاریس

Width mm Length mm
436/493 537/660
تولید این محصول در کارخانه چینی بهداشتی مروارید متوقف شده است .
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید