ورونا 60

Height mm Width mm Length mm
226 472 608
رو کابینتی ورونا 60 از نوع روکابینتی یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با ارتفاع 226 میلی متر تولید می شود
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید