والنتینا

S - Trap mm Width mm Length mm
271 380 660
تولید این محصول در کارخانه چینی بهداشتی مروارید متوقف شده است .
دانلود نقشه فنی

برای دانلود نقشه فنی محصول اینجا کلیک کنید