مروارید 65

Width mm Length mm
517 646
روشوئی مروارید 65 از نوع با پایه یکی از محصولات با کیفیت شرکت چینی و بهداشتی مروارید است که با عرض 517 میلی متر تولید می شود