حضور شرکت مروارید در نشست بزرگ تجاري ایران- اروپا (Iran- Europe Business Forum)

زمان ثبت : 1399-10-09

با حمایت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، سازمان توسعه تجارت ایران در همکاري با مرکز بین المللی تجارت ITC اقدام به برگزاری همایش بزرگ تجاری ایران - اروپا (Iran- Europe Business Forum) با هدف ایجاد بستر لازم برای همکاری های تجاری، علمی و فناوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران، در روزهاي 24، 25، 26 آذر ماه سال 1399 به صورت وبیناري نمود.
شرکت مروارید با شرکت در این همایش ضمن اقدام به برگزاری نشست هاي تجاري دوجانبه در وبینار فوق، اقدام به غرفه داری مجازی و ارائه آخرین محصولات خود نمود.
رویدادهای اصلی سه‌روزه این همایش شامل نشست‌های تخصصی درزمینه مباحث مرتبط با روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا و همچنین پانل‌های اختصاصی در  خصوص استراتژی ملی صادرات در زمینه‌های گوناگون بود.

حضور شرکت مروارید در نشست بزرگ تجاري ایران- اروپا (Iran- Europe Business Forum)