محصولات/Products
اکسسوری زمرد
توالت زمینی الگانت ریم بسته تخت 57 و گود 58
توالت زمینی کلاسیک ریم بسته تخت 56 و گود 59/ ریم باز تخت 57 و گود 58
سرویس کامل برلیان شامل روشوئی با پایه ساز 63، توالت فرنگی دو تکه عمودی و افقی، بیده، اکسسوری
سرویس کامل زمرد شامل : روشوئی با پایه سایزهای 59 و 65، توالت فرنگی دو تکه عمودی و افقی ، بیده، اکسسوری
سرویس کامل مروارید شامل روشوئی با پایه سایز 65، توالت فرنگی دو تکه عمودی، بیده، اکسسوری
فرنگی یک تکه الگانت واتر جت
فرنگی یک تکه ویستا سایز 63 واتر جت
نیم سرویس الگانت شامل روشوئی با پایه سایز 54 و 65، توالت فرنگی یک تکه واترجت
نیم سرویس مرجان شامل روشوئی با پایه سایزهای 45 و 61، توالت فرنگی دو تکه عمودی و افقی