روشوئی با پایه/Wash Basin With Pedestal
روشوئی با پایه الگانت سایز 54 و 65
روشوئی با پایه برلیان سایز 63
روشوئی با پایه دیاموند سایز 50 و 62
روشوئی با پایه دیانا سایز 55
روشوئی با پایه رویال سایز 57 و 65 و روشویی نیم پایه سایز 65
روشوئی با پایه زرین سایز 65
روشوئی با پایه زمرد سایز 59 و 65
روشوئی با پایه فیروزه سایز 52
روشوئی با پایه کاپریس سایز 53 و 66
روشوئی با پایه کلاسیک سایز 54 و 66 و 86
روشوئی با پایه مرجان سایز 45 و 61
روشوئی با پایه مروارید سایز 65
روشوئی با پایه نگین سایز 52