آدرسهای تماس/Contact Addresses
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، شماره 28 كد پستي: 13861-14358 تلفن: 88045051-021 فكس: 88045057-021 EMAIL: info@morvaridsanitary.com آدرس كارخانه: يزد، شهرك صنعتي خضرآباد، انتهاي بلوار كاج، ابتداي 24 متري دوازدهم كد پستي: 83394-89471 تلفن: 37272044-035 فكس: 37272212-035 EMAIL: fm@morvaridsanitary.com
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز جنوبي، پلاك 28، كد پستي: 1435813861 تلفن: 88045051-021 فكس: 88045057-021 EMAIL: info@morvaridsanitary.com (بازرگانی) EMAIL: Sales@morvaridsanitary.com (فروش) Web Site: WWW.morvaridsanitary.com