کاهش مصرف آب/Water reduction consumption
كاهش مصرف آب در توالت هاي فرنگي: با توجه به اهداف كلان سازمان درخصوص كاهش مصرف آب با رويكرد صرفه جويي در مصرف خانوار و همچنين در راستاي حفظ محيط زيست اين شركت ضمن تلاش هاي فزاينده در جهت نوآوري و توليد محصولات متمايز در مرحله اول اقدام به توليد توالت هاي فرنگي واترجت و توربوجت
كاهش مصرف آب : با توجه به اهداف كلان سازمان در خصوص كاهش مصرف آب با رويكرد صرفه جويي در مصرف و همچنين وضعيت خشكسالي هاي مستمر در منطقه و با عنايت به اينكه يكي از رايج ترين روش هاي كاهش هزينه هاي مربوط به پساب نيز ، كاهش مصرف آب تا حد ممكن و جلوگيري از اسراف آن مي باشد لذا راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب در واحدهاي فنی، اداری، تهیه مواد، لعاب سازی، ریخته گری دستی، ریخته گری نیمه اتوماتیک، ریخته گری فرنگی، لعاب زنی، انبار محصول و قالب سازی بررسي شد . لذا فعالیت هاي ذيل با دو هدف ...