بيانيه ماموريت شركت چيني بهداشتي مرواريد

چینی بهداشتی مروارید - بیانیه ماموریت شرکت

بيانيه ماموريت شركت چيني بهداشتي مرواريدما با تداوم ،تحول و نوآوری متعهد به ارائه محصولات و خدمات نوین در جهت ایجاد اطمینان، آسایش، ارتقای بهداشت و مصرف بهینه آب بوده تا همواره طلایه دار ارزش آفرین صنعت چینی بهداشتی ایران باشیم.