images/morvarid-logo-b.png

دومین کارگاه آموزش فنی و ارتباطی تکنسین های نصب و نگهداری - مشهد

در راستای سیاست های افزایش رضایتمندی مشتری و به منظور  به روز رسانی و ارتقاء دانش تکنسین های فنی شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مرواید دومین کارگاه آموزش فنی و ارتباطی تکنسین های نصب و نگهداری با حضور تکنسین های استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در تاریخ 12 آذر 1396 در هتل مجلل درویشی مشهد برگزار گردید

در این مراسم با حضور مدیر فروش به تکنسین های مدعو جوایزی اهدا گردید

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...