images/morvarid-logo-b.png

چهارمین کارگاه آموزش فنی و ارتباطی تکنسین های نصب و نگهداری - تهران

در راستای سیاست های افزایش رضایتمندی مشتری و به منظور  به روز رسانی و ارتقاء دانش تکنسین های فنی شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مرواید چهارمین کارگاه آموزش فنی و ارتباطی تکنسین های نصب و نگهداری با حضور تکنسین های استان های تهران، البرز و قم در تاریخ 13 بهمن 1396 در هتل تاوریژ تهران برگزار گردید

در این مراسم با حضور مدیر فروش به تکنسین های مدعو جوایزی اهدا گردید

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...